شرکت دانش بنیان و تولید خودرو برقی

۱۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
مدیر شرکت برقی سازی مپنا می‌گوید: برای گسترش و داخلی سازی خودرو‌های برقی، نیاز است شرکت‌های دانش بنیان به این حوزه ورود کنند تا شاهد افزایش تولید این خودرو‌ها در کشور باشیم.

عادل دمشقی، با اشاره به نقش شرکت‌های دانش بنیان در توسعه خودرو‌های برقی، گفت: با توجه به اجزای مختلفی که در خودرو برقی وجود دارد، باید شرکت‌های دانش بنیان را به سمت داخلی سازی قطعات خودرو برقی هدایت کنیم. در حال حاضر نیاز است تا شرکت‌های دانش بنیان روی پیش ران‌های الکتریکی خودرو‌های برقی کار کنند، همچنین حوزه ذخیره ساز‌های انرژی یا باتری خودرو‌های برقی نیاز به ورود شرکت‌های دانش بنیان دارد. مدیر شرکت برقی سازی مپنا افزود: باید شرکت‌های دانش بنیان را برای داخلی سازی موتور‌های الکتریکی، همچنین دسته سیم‌ها و سیم‌های داخل باتری و قطعات دیگر هدایت کنیم.
وی در مورد بحث زیرساخت‌های شارژ خودرو‌های برقی در کشور، گفت: زیرساخت‌ها را به چند بخش تقسیم می‌کنیم، یک سری زیرساخت برق یا به اصطلاح شبکه برق است که در کشور زیرساخت آن فراهم است، اما به لحاظ تولید انرژی باید با افزایش تعداد خودرو، میزان تولید افزایش پیدا کند. در حال حاضر به میزان خودرو‌هایی که در داخل کشور وجود دارد برق به اندازه کافی وجود دارد، اما با افزایش توسعه خودرو‌های برقی باید افزایش زیرساخت تولید انرژی را انجام دهیم. دمشقی گفت: بخش بعدی زیرساخت در حوزه داده و دیجیتال است که باید نرم افزار‌های کاربردی و نرم افزار مدیریت ایجاد شود؛ این مورد نیز مربوط به زیرساخت بوده که خوشبختانه داخل کشور انجام شده است.

مدیر شرکت برقی سازی مپنا با اشاره به داخلی سازی قطعات خودرو‌های برقی در کشور، گفت: در حال حاضر داخلی سازی، نمونه سازی و توسعه محصول در بخش‌های مختلف خودرو‌های برقی مانند موتور، درایو، سیستم کنترل، پیشران الکتریکی، گیربکس و باتری انجام شده است. البته توسعه محصول ارتباط مستقیمی با داخلی سازی دارد که با افزایش تولید توجیه پیدا می‌کند. وی گفت: برای افزایش تولید خودرو‌های برقی باید صنعتی سازی را در دستور کار قرار دهیم؛ اکنون در مرحله توسعه محصول به صنعتی سازی هستیم و بعد از صنعتی سازی باید روی افزایش تولید کار کنیم. خوشبختانه نمونه سازی‌ها در این حوزه انجام شده، اما فرآیند تولیدی در بستر تولید باید انجام شود.